Forget Password Register
Menu


ส่วนเทคนิคและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าก๊าซธรรมชาติ ฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติ
ปตท. สำนักงานใหญ่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02 537 2000 ต่อ 11029  ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 1
ที่อยู่ 59 หมู่ 8 ถ. บายพาส ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038 274 390, 02 537 2000 ต่อ 5048-5057
โทรสาร : 038 274 390


 


ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 6
ที่อยู่ 555 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 02 439 4712
โทรสาร : 02 537 1605
ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 2
ที่อยู่ 71 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : 035 723 022 - 29, 02 537 2000 ต่อ 5802
โทรสาร : 035 723 039


 


ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 9
ที่อยู่ 129 หมู่ที่ 3 ถ.ธัญบุรีคลอง7 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 02 577 9777
โทรสาร : 02 577 9778

ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 3
ที่อยู่ 555/6 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 08 1925 8876, 038 978 500
โทรสาร : 038 978 563
ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10
ที่อยู่ 555 ม.1 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ : 02 537 2000 ต่อ 38405
โทรสาร : 038 276 390

ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 5
ที่อยู่ 111 หมู่ 7 ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 032 317 371-9, 02 537-2000 ต่อ 5909
โทรสาร : 032 317 385


 


กรณีเกิดเหตุสภาวะฉุกเฉิน สามารถติดต่อตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่
ศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซ (Gas Control)
ที่อยู่ 59 หมู่ 8 ถ. บายพาส ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 1540, 038 274 397, 038 274 399
โทรสาร : 038 274 398


ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 11
ที่อยู่ 88 ต.บ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี สิงห์บุรี 16120
โทรศัพท์ : 02 537 2000

ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 12
ที่อยู่ ถนน มิตรภาพ ตำบล มิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา 30140
โทรศัพท์ : 02 537 2000