Forget Password Register
Menu
ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นหลังรัฐมนตรีพลังงานโอมานระบุว่ากลุ่ม OPEC และพันธมิตร ต้องการขยายระยะเวลามาตรการลดปริมาณการผลิตต่อไปจากเดิมสิ้นสุดวัน ที่ 1 มิ.ย. 62
หัวข้อ ผู้เขียน อ่าน/ตอบ ตอบล่าสุด
ไม่พบกระทู้