Forget Password Register
Menu
เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและขยายตลาดก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของ ปตท. ไปยังกลุ่มผู้ใช้ก๊าซฯ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยการขนส่งทางรถที่สะดวกต่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ห่างจากแนวท่อส่งก๊าซฯ ปตท. จึงได้ลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรม...
ราคาน้ำมันดิบผันผวนจาก EIA รายงานปริมาณสำรองน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 7.1 MMB WoW มากกว่าที่ผลสำรวจนักวิเคราะห์โดย Reuters คาดการณ์ 6 เท่า
หัวข้อ ผู้เขียน อ่าน/ตอบ ตอบล่าสุด
ไม่พบกระทู้